Duurzame energie voor iedereen!

Energiecoöperatie of gemeente? 
En mensen met een kleine beurs betrekken bij duurzame energieprojecten?

Meld je aan!

 


 


 

Pilotproject

Criteria

 

Om het draagvlak voor de energietransitie te verhogen, is het belangrijk om naast de lasten, ook de lusten van energieprojecten eerlijk en lokaal te verdelen. Dit kan door omwonenden direct mee te laten investeren, en mee te laten delen in de winsten via een energiecoöperatie. Op dit moment profiteren alleen bewoners die voldoende vermogen hebben om te investeren hiervan. 

De NMU, gemeente Utrecht, provincie Utrecht en Energiefonds Utrecht starten binnenkort het pilotproject 'Duurzame energieprojecten voor iedereen!' voor bewoners met minder investeringsruimte.

Voor de pilot wordt gezocht naar energiecoöperaties uit de provincie Utrecht die een zonne-energie project willen aandragen en mee willen denken over een manier om alle bewoners te betrekken bij duurzame energieprojecten.

  • Project van een energiecoöperatie in de provincie Utrecht
  • Zonne-energieproject op dak via Postcoderoos of SDE+ subsidie van minimaal 100 panelen
  • Businesscase berekening is gemaakt en rendement is bewezen positief
  • Contracten met dakeigenaar en/of gebruiker zijn rond
  • Er is duidelijkheid over dakconstructie, netaansluiting en eventuele asbest
  • Bij een SDE+ project is de subsidie al toegekend of in ieder geval aangevraagd bij RVO
  • Leden van de energie coöperatie zijn bereid mee te denken bij de uitwerking van het concept
  • De werving van deelnemers is nog niet begonnen of er is nog voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers om mee te doen.
 

 

 

Cookie settings