Culturele instellingen in de provincie Utrecht gaan voor verduurzaming en energiebesparing!

364 keer bekeken 0 reacties

Binnen het convenant Duurzaam ondernemen en energiebesparing musea, theaters en poppodia maken culturele instellingen en de overheid afspraken om de cultuursector in de provincie Utrecht duurzamer te maken.

De voorbereidingen zijn gestart

De komende tijd bereiden we het Convenant Duurzaam ondernemen en energiebesparing Musea, Theaters en Poppodia verder voor. We starten met het werven van deelnemers en bouwen aan het netwerk, zodat in oktober 2021 het meerjarig traject van start kan.

Deelname is voor musea, poppodia en theaters gratis, de provincie Utrecht neemt de uitvoeringskosten voor haar rekening. Als tegenprestatie wordt van de deelnemers verwacht dat ze zich committeren aan de doelstellingen van het Convenant.

Het Convenant

De provincie Utrecht streeft naar de uitrol van een breed gedragen convenant. Naast de provincie zullen minimaal 4 gemeenten en 15 culturele instellingen*zich committeren aan de realisatie van een aantal concrete ambities en doelstellingen rondom verduurzaming.

Het convenant verbindt partijen aan een driejarig traject. De speerpunten binnen het meerjarige en collectieve traject zijn:

 • CO2-reductie en energiebesparing - Het voldoen aan de aangescherpte wet- en regelgeving is voor culturele instellingen een uitdaging. Het bieden van extra kennis en ondersteuning rondom duurzame energie opwekking en energiebesparing zorgen voor een versnelling en meetbare reductie in de CO2 productie.
 • Circulariteit - Een culturele instelling produceert afval, dit is momenteel een kostenpost. Door circulair te gaan denken en doen wordt afval een grondstof met meerwaarde. We introduceren het thema bij de deelnemende organisaties.
 • Bevorderen en uitwisselen kennis - Het bevorderen van kennis (en het toepassen hiervan) op de overige relevante duurzaamheidsthema’s zoals o.a. waterverbruik, duurzame inkoop, afvalscheiding en restafval reductie;
 • Monitoring - Monitoring is de basis van een degelijk duurzaamheidsbeleid, en het draagt op de volgende twee manieren bij aan het succes van het Convenant:
  • Monitoring van verbruiken van gas, stadsverwarming, elektriciteit;
  • Monitoring van afval stromen.

Het vastleggen en delen van ervaringen en ‘best practices’ en het jaarlijks monitoren van progressie op de overige thema’s zijn belangrijke dragers van het convenant.

Activiteiten convenant (globaal)

Het streven is om met minimaal 15 culturele instellingen het onderstaande traject te doorlopen. Het daadwerkelijke programma wordt in overleg met de deelnemende instellingen gepland en vormgegeven.

 1. Nulmetingen (incl. maatwerkrapport)
  Het individuele deel wordt gestart met een uitgebreide nulmeting per deelnemer waarin de huidige stand van zaken rondom de duurzaamheidsthema’s en de omgang met afval en afvalstromen in kaart worden gebracht.
 2. Ontwikkelen en uitvoeren monitoring
  Door de resultaten van de nulmetingen en gegevens rondom afvalproductie, water- en energieverbruik en overige verbruiken vast te leggen en structureel te monitoren worden ontwikkelingen zichtbaar en kan een vergelijk gemaakt gaan worden over de jaren en de deelnemers onderling.
 3. Bijeenkomsten deelnemers (op locatie en online)
  De bijeenkomsten zijn een belangrijke activiteit binnen het convenant. Tijdens de bijeenkomsten worden thema’s uitgediept, komen experts aan het woord, worden ervaringen uitgewisseld en wordt richting gegeven aan het traject.

Aansluiting zoeken
In de provincie Utrecht, maar ook landelijk worden verschillende programma’s en regelingen uitgevoerd (of zijn in ontwikkeling) waar culturele organisaties een beroep op kunnen doen indien zij stappen willen maken in het verduurzamen van hun organisatie. Een aantal onderdelen van het convenant zal aan de hand van deze programma’s ingevuld worden.

Verduurzamen? Juist nu!

Want wetgeving wordt steeds strenger, financieringsmogelijkheden zijn momenteel extra aantrekkelijk en verduurzamen levert aantoonbaar geld op! Daarboven op geeft u extra invulling aan uw maatschappelijke rol en functie, door juist nu het voortouw te nemen in de beoogde transitie.

Culturele organisatie of Gemeente? Doe ook mee!

 • Gemeenten spelen een belangrijke rol binnen de aanloop naar en uitwerking van het convenant. Weten hoe u uw eigen ambities onderdeel kunt maken van het convenant en een rol kunt spelen binnen de werving en uitvoering? Neem contact met ons op om uw ambities te bespreken.
 • Zonder deelnemers geen convenant. Meer weten of aanmelden? Bel of mail naar de onderstaande gegevens.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Stichting Green Stages:

 

 

 

*die vallen binnen de grenswaarden van de Informatieplicht Energiebesparing

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.