RES Regio Foodvalley

Om maatregelen uit het Klimaatakkoord te realiseren hebben overheden, inwoners, bedrijven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig. Energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken al deze partijen samen aan een Regionale Energie Strategie: de RES. Dat gebeurt in dertig energieregio’s in Nederland

 

Werken aan de RES

In de regio Foodvalley werken acht gemeenten, twee provincies en twee waterschappen samen met zoveel mogelijk andere belanghebbenden aan een Regionale Energiestrategie. In 2050 wil de Regio Foodvalley een volledig ‘energieneutrale’ regio zijn.

In de RES onderzoekt Foodvalley de mogelijkheden voor het opwekken van grootschalige duurzame elektriciteit op land. Waar is er plek voor? En hoeveel? Voor windmolens of voor bijvoorbeeld collectieve zonnepanelen? Is daar aansluiting op het energienetwerk en kan dat netwerk het transport van elektriciteit en warmte aan? Maar ook: welke warmtebronnen zijn er te verdelen, is er voldoende draagvlak en is het financieel haalbaar?

 

Oplossingen die recht doen aan belangen

Gemeenten, provincies en waterschappen, samen met partijen zoals: LTO, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties en de netbeheerder, onderzoeken dit samen in de RES Foodvalley. Zij vergaren ambtelijk kennis in ateliers over bijvoorbeeld ruimtelijke inpassing. Die kennis is input voor Stakeholderoverleggen. Daar wordt met vertegenwoordigers van dezelfde partijen naar oplossingen gezocht die recht doen aan alle belangen. Proces en werkwijze staan in het Startdocument RES Foodvalley. Gemeenten, provincies en waterschappen besloten in september en oktober 2019 om op basis van dit startdocument mee te doen aan de RES Regio Foodvalley.

 

Wil je graag meer informatie? Klik dan hier.

Cookie settings