RES Regio U16

De samenwerkende overheden in de regio U16 willen een realistische bijdrage leveren aan de landelijke klimaatambities. Dat staat in het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) U16. In de periode tot 2030 willen we 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken in de regio. Bij dit concept-bod stellen we enkele harde voorwaarden voor ondersteuning van het Rijk. Klik hier voor meer informatie. 

Bestuurlijke trekkers

Ambtelijk coördinator

 

Rob Jorg (Wethouder Utrechtse Heuvelrug)
Hilde de Groot (Wethouder Houten)

Programmaleider kernteam: Floris de Groot

 

 

 

 

Cookie settings