Veelgestelde vragen

Onderstaand vind je de meest gestelde vragen. Klik op het plusje om alle vragen onder het thema te lezen. 

De provincie Utrecht helpt je om te ontdekken of zonnepanelen op jouw bedrijfsdak aantrekkelijk zijn. Dat doet de provincie door een gratis onafhankelijk advies via het platform Mijn Zonadvies van Stichting Energieke Regio aan te bieden. Als je daar de gegevens over je gebouw en je organisatie hebt ingevuld, krijg je binnen een paar werkdagen een uitgebreide adviesmail met één of meerdere factsheets, waarin op basis van kengetallen is uitgerekend hoeveel zonnepanelen er maximaal op je bedrijfsdak passen, welke kosten en baten daarbij te verwachten zijn en op welke wijze e.e.a. gefinancierd kan worden. Ook wordt uitgelegd welke subsidiemogelijkheden er zijn. Je krijgt tevens het aanbod om al je vragen te stellen tijdens een videobel afspraak met de adviseur. Dit alles is gratis en geheel vrijblijvend.

Dit aanbod geldt voor alle ondernemers met één of meerdere bedrijfspanden in de provincie Utrecht, waar er minimaal ca. 100 m2 dak beschikbaar lijkt te zijn om zonnepanelen te kunnen plaatsen.

Om in aanmerking te komen voor de beschikbare landelijke subsidieregelingen die het plaatsen van zonnepanelen financieel aantrekkelijker te maken geldt een ondergrens van 15.000 Wattpiek (ca. 40 panelen) aan te installeren vermogen. Daarvoor is een netto oppervlak van ca. 70 m2 nodig. Omdat er ook altijd ruimte langs de randen van de zonnepanelen nodig is, hebben we als richtlijn een ondergrens van 100 m2 beschikbaar dak gekozen. 

In dat geval zijn zonnepanelen vaak financieel zo aantrekkelijk, dat er volgens de opvatting van de Rijksoverheid geen subsidie nodig is. Je valt dan in de salderingsregeling. Het voordeel uit de salderingsregeling wordt vanaf 2023 in 11 jaar tijd stapsgewijs afgebouwd, maar dan is de installatie in vrijwel alle gevallen al zeer ruim terugverdiend. Meer informatie hierover vind je hier

Voor installaties tot 15.000 Wattpiek (ca. 40 panelen) kan prima een offerte worden opgevraagd bij een lokale installateur. Vraag vooraf aan je verzekeraar of die nog voorwaarden aan het installeren van zonnepanelen stelt.

Deze vraag is zeer actueel. Er komen steeds vaker berichten in het nieuws over capaciteitstekorten, ook wel congestie genoemd. Dit speelt (begin september 2020) met name in de werkgebieden van drie van de zeven netbeheerders: Enexis, Liander en RENDO. Bij netbeheerder Stedin, werkzaam in het overgrote deel van de provincie Utrecht, zijn de tekorten nog beperkt.

Je kunt op de website van de netbeheerder zoeken naar informatie. Voor vrijwel de hele provincie Utrecht kan dat bij netbeheerder Stedin.

Voor ondernemers in Veenendaal kan dat bij netbeheerder Liander.

Verplicht onderdeel van de SDE-subsidieaanvraag is het opvragen van een transportindicatie, waarin de netbeheerder verklaart te verwachten dat er voldoende capaciteit is om de geproduceerde stroom terug te leveren. Deze transportindicatie wordt alleen in de weken vóór en tijdens de SDE-aanvraagperiode afgegeven en biedt geen garantie dat je daadwerkelijk kunt terugleveren. Daarover kan je later – voordat je de panelen gaat installeren – bindende afspraken met de netbeheerder maken.

Het aanvragen van de transportindicatie is onderdeel van onze dienstverlening als je ons opdracht geeft om de SDE-subsidie voor je aan te vragen. Mocht deze transportindicatie negatief zijn, dan kan je geen SDE-subsidie aanvragen en betaal je ons slechts het deel van de aanvraagkosten waarvoor we werkzaamheden verricht hebben.

Nee, de SDE-subsidie is geen investeringssubsidie (waarbij er eenmalig een bedrag wordt uitgekeerd), maar een productiesubsidie (waarbij je 15-16 jaar recht hebt op een uitkering per opgewekte kWh elektriciteit).

Als je op jouw dak meer zonnepanelen kunt plaatsen dan dat je op een kleinverbruikaansluiting (3 x 80 Ampère of lager) kunt aansluiten, dan is het de overweging waard om op te schalen naar een grootverbruikaansluiting. Het omslagpunt ligt vaak tussen 150 en 300 panelen.


Het financieel rendement per geïnvesteerde euro is bij zonnepanelen op een kleinverbruikaansluiting (3 x 80 Ampère of lager) in veel gevallen ongeveer gelijk als bij zonnepanelen op een grootverbruikaansluiting. Met een grootverbruikaansluiting wordt de absolute winst in euro’s groter als het om een grotere installatie gaat en is de kasstroom door de 15-16 jaar SDE-subsidie voorspelbaarder/veiliger.


Met een kleinverbruikaansluiting is een opwek boven je eigen jaarverbruik financieel gezien op dit moment (begin september 2020) niet interessant. Je bent voor je langjarig rendement afhankelijk van eventuele fiscale voordelen, de ontwikkeling van de stroomprijs en de aangekondigde stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling.

Nee, de salderingsregeling voor kleinverbruikaansluitingen wordt niet afgeschaft. Het voordeel uit de salderingsregeling wordt vanaf 2023 in 11 jaar tijd stapsgewijs afgebouwd, maar dan is de installatie in vrijwel alle gevallen al zeer ruim terugverdiend. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Let op: er is een nieuwe subsidieregeling aangekondigd, die zich waarschijnlijk gaat richten op de ‘grotere kleinverbruikers’. Dat zijn organisaties waarvoor de  salderingsregeling niet interessant is en opschalen naar een grootverbruikaansluiting niet loont. Helaas is de inhoud van die regeling (begin september) nog niet bekend, maar waarschijnlijk wordt deze categorie zonnepanelen toegevoegd aan de al bestaande ISDE-regeling. Als kleinverbruiker kan je overwegen om nu de SDE-subsidie aan te vragen. Mocht na publicatie van de nieuwe regeling blijken dat die regeling voor jou beter uitpakt, dan kan je de SDE-subsidiebeschikking teruggeven en gebruik maken van de nieuwe regeling. Dat kan waarschijnlijk alleen als je de panelen op dat moment nog niet geïnstalleerd en voor de SDE-subsidie aangemeld hebt.

SDE-subsidie wordt alleen uitgekeerd voor installaties die zijn aangesloten op een grootverbruikaansluiting (zwaarder dan 3 x 80 Ampère afgezekerd, dus vanaf 3 x 100 Ampère). Op het moment van de aanvraag hoef je nog geen grootverbruikaansluiting te hebben.

Je kunt ook na ontvangst van de subsidiebeschikking besluiten om kleinverbruiker te blijven. In dat geval vervalt de SDE-subsidie, maar je krijgt geen boete o.i.d..

Als er in jouw factsheet staat dat jouw elektra-aansluiting verzwaard moet worden om voor de SDE-subsidie in aanmerking te komen, dan is daarvoor een richtbedrag opgenomen. De kosten van het verzwaren van de aansluiting hangen vooral af van de afstand naar de dichtstbijzijnde transformator of naar het middenspannings netwerk van je netbeheerder. Via onderstaande button kan je vrijblijvend een offerte bij je netbeheerder opvragen.

Ik wil een vrijblijvende offerte opvragen


Als je kiest voor een aansluiting van 3 x 400 Ampère of zwaarder (vanaf ca. 600 panelen/220 kWp), dan zal je een eigen transformator moeten aanschaffen of huren. Ook voor de aanschaf van zo’n transformator is in de factsheet een richtbedrag opgenomen. Dat geldt ook voor de jaarlijkse meerkosten die aan een zwaardere aansluiting verbonden kunnen zijn.

Vanaf de zomer van 2019 zien we dat verzekeraars de (zeer beperkte) brandrisico’s van zonnepanelen scherper in hun acceptatiebeleid hebben meegenomen. Dat geldt met name voor daken met PS- of PUR-isolatie. Daken met niet of nauwelijks brandbare PIR- of steenwolisolatie acht men minder risicovol. De risicoacceptatie van verzekeraars neemt toe door maatregelen zoals toepassing van optimizers, vlamboogdetectie, overspanningsbeveiliging, koppeling aan brandmeldinstallaties en het buiten plaatsen van omvormers in de installatie eisen mee te nemen.

Uiteraard willen verzekeraars dat het extra gewicht van de zonnepanelen (gemiddeld ca. 15 kg/m2) door een deskundige constructeur beoordeeld en acceptabel gevonden wordt.

Als de gebouweigenaar tevens de gebruiker van het gebouw is, dan is dat uiteraard de gemakkelijkste situatie. Er hoeven immers geen afspraken gemaakt te worden over hoe de baten en de lasten verdeeld worden.

Als een huurder en/of een verhuurder overwegen om in zonnepanelen te investeren, dan is het verstandig om daar al in een vroeg stadium afspraken over te maken, het liefst voor de langere termijn. In een memo van Stichting Energieke Regio wordt de businesscase voor zonnepanelen in zo’n situatie uitgelegd en wordt aangegeven hoe de baten en lasten onderling verdeeld kunnen worden. Stichting Energieke Regio kan als onafhankelijke partij een maatwerkvoorstel opstellen. Je kunt de memo hier downloaden.

Stichting Energieke Regio heeft de in de loop der jaren vergaarde kennis en ervaring – voor wie echt ‘het naadje van de kous wil weten’ - vastgelegd een memo, die je hier kunt downloaden.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.